Odkazy / linky

Zbierka zákonov www.zbierka.sk
Jaspi jaspi.justice.gov.sk
Obchodný vestník www.epi.sk/Obchodny-vestnik/Default.aspx
   
Obchodný register www.orsr.sk
Živnostenský register www.zrsr.sk
   
Ústavný súd SR www.concourt.sk
Najvyšší súd SR www.nssr.gov.sk
Vyhľadávač príslušného súdu www.justice.gov.sk/wfps.aspx
Generálna prokuratúra www.genpro.gov.sk
   
Národná rada SR www.nrsr.sk
Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
Verejný ochranca práv www.vop.gov.sk
Národná banka Slovenska www.nbs.sk
   
Slovenská advokátska komora www.sak.sk
Slovenská komora exekútorov www.exekutor.sk
Slovenská notárska komora www.notar.sk
Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk
   
Európska únia www.europa.eu.int
EUR-LEX eur-lex.europa.eu/sk/index.htm
Súdny dvor európskych spoločenstiev www.curia.europa.eu
Európsky súd pre ľudské práva www.echr.coe.int
Európsky ombudsman www.ombudsman.europa.eu/home/sk/default.htm

Kontakt

JUDr. Zuzana Oravcová

sídlo advokátskej kancelárie

Skuteckého 12,

974 01 Banská Bystrica

IČO: 45 028 265

DIČ: 1048033316

tel: +421 48 4123426

fax: +421 48 4125485

mob: +421 907 142368

Bankové spojenie:

č.ú.: 0435093840/0900

akoravcova@gmail.com