Právne služby / poradenstvo

Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Oravcová poskytuje právne služby najmä v nasledovných právnych oblastiach a odvetviach:


Obchodné právo

Právo obchodných spoločností
Zmluvné právo
Súťažné právo
Konkurzné právo
Právo cenných papierov

Občianske právo

Rodinné právo

Pracovné právo

Trestné právo

Právo duševného vlastníctva

Kontakt

JUDr. Zuzana Oravcová

sídlo advokátskej kancelárie

Skuteckého 12,

974 01 Banská Bystrica

IČO: 45 028 265

DIČ: 1048033316

tel: +421 48 4123426

fax: +421 48 4125485

mob: +421 907 142368

Bankové spojenie:

č.ú.: 0435093840/0900

akoravcova@gmail.com