Profil advokáta

Advokát

JUDr. Zuzana Oravcová, zapísaná v registri SAK pod č. 5006
Členka Slovenskej advokátskej komory (2009 – súčasnosť)Vzdelanie

2000 - 2005 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
2008 Právnická fakulta Mateja Bela v Banskej Bystrici, rigorózna skúška (JUDr.)Jazykové znalosti

anglický jazyk, nemecký jazyk

Kontakt

JUDr. Zuzana Oravcová

sídlo advokátskej kancelárie

Skuteckého 12,

974 01 Banská Bystrica

IČO: 45 028 265

DIČ: 1048033316

tel: +421 48 4123426

fax: +421 48 4125485

mob: +421 907 142368

Bankové spojenie:

č.ú.: 0435093840/0900

akoravcova@gmail.com